Monthly archives "augusti"

2 Articles

Utför radonmätning och sanering

Varför behöver du egentligen mäta radon i ditt hem?

Radon är en naturlig radioaktiv gas som kommer från marken. Det är luktfritt, färglöst och smaklöst. Radon kan bli farligt om det inte upptäcks och tas bort på rätt sätt. Radon är den främsta orsaken till lungcancer för icke-rökare.

Människor bör vara medvetna om radon eftersom det kan vara en fara i deras hem utan att de vet det. Det enda sättet att veta säkert om du har radon i ditt hem eller inte, är att testa för det. Radon kan testas genom att använda en kombination av kortsiktiga (24 timmar) och långsiktiga (3 månader) tester för att upptäcka nivåer i ditt hem luft.

Radon är en radioaktiv gas som kan hittas inomhus eller utomhus. Radon kommer in i byggnader från jorden genom sprickor i marken och kan också komma in från vattenledningar. Dessutom kan vissa byggnadsmaterial avge radongas. Det kommer in i dina lungor när du andas och stannar kvar där länge.

Den största oron för radon är dess hälsoeffekter, som är kopplade till en ökad risk att utveckla lungcancer. Världshälsoorganisationen har hävdat att radon är ansvarig för 20% av alla lungcancer i världen.

Är du osäker på om du har radon i ditt hem bör du genast genomföra en radonmätning och vid förekomst av för höga halter en radonsanering.

Dags att renovera kök?

Är det dags att renovera köket är det viktigt att tänka igenom alla moment ordentligt, då det inte alltid är så enkelt att justera när allt redan är klart.

En sak som är värt att fundera på är elektroniken i köket. Det finns många maskiner som underlättar vardagen för den stressade småbarnsföräldern. Tänk över behoven noggrant och se till att det finns utrymme för den teknik ni känner att ni behöver. Det är också skönt att ha vitvaror som inte låter så mycket och som inte heller drar alldeles för mycket el. Är du osäker hur du ska göra, och vilka möjligheter det finns, är det enkelt att ta kontakt med erfaret elföretag som kan hjälpa dig att hitta de mest praktiska lösningarna.

Se även till att få den höjd på bänkar och skåp som blir mest bekvämt att arbete vid. Beroende på längd kanske ni måste ha lite högre eller lägre bänkskivor och likaså höjden upp till överskåpen måste kännas bra. Har du tänkt utföra arbetet själv bör du tänka igenom detta noggrant. Anlitar du en snickare för arbetet är det viktigt att ni har en dialog kring detta innan arbetet påbörjas.

Om du ofta diskar stora plåtar, brickor och skärbrädor kan det vara bekvämt att ha en köksblandare där det går att ta bort munstycket, så att du får en duschfunktion. Det underlättar betydligt under den tråkiga disken.