Monthly archives "juni"

2 Articles
kolfiber

Vad används kolfiber till?

Kolfiber är ett lätt och starkt armeringsmaterial som består av tunna dragna trådar av kol, som är vävda eller tvinnade till mattor, vävar eller band. Men vad används kolfiber till? Tillsammans med epoxi-, poly- eller vinylester används det för att tillverka lätta och starka konstruktioner. Det kan röra sig om delar till bilar och båtar, cyklar, fiskespön och fiskerullar, golfklubbor, hockey- och innebandyklubbor, flygplan, helikoptrar, hjälmar, rullbräden, skidor, skidstavar, surfbräden, tennisracketar, vapen och mycket annat.

Om du jämför kolfiber med glasfiber är kolfiber både lättare och styvare men har sämre slagtålighet och används därför ofta tillsammans med aramidfiber. En produkt som kolfiber har blivit populärt i är laminat. Detta tack vare den höga styvhet som kan uppnås. Kolfiberns stora fördel jämfört med metall är att den inte rostar. En nackdel är att sprickbildning kan uppstå mellan olika lager.

Kolfiber används dessutom för att förstärka bärande konstruktioner. Det kan exempelvis röra sig om balkar, bjälklag, väggar, pelare och broar. Materialet används allt flitigare av konstruktörer och byggare och kan förenkla byggprocesser avsevärt.

Kolfiber används även i tillverkningen av vissa typer av mattor för att göra dem mer hållbara.

bergvärme

Bergvärme för maximal komfort

Bergvärme är ett passivt system där värme tas upp ur marken och nyttjas som värmekälla till en värmepump. För att utvinna värmen borras en 100–300 meter djup så kallad energibrunn (beroende på energiuttagets storlek) på din tomt eller mark. Energibrunnen förses sedan med en kollektor som är fylld av köldbärarvätska som cirkulerar och hämtar värme från berget. Ett bergvärmesystem är slutet och kräver därför minimalt med underhåll.

Stora fördelar med bergvärme är att det är tillförlitligt och användarvänligt. Ett sådan system har en livsläng på 50-100 år och då du beroende på tidigare uppvärmningssystem i de flesta fall räknar hem installationen ekonomiskt på 4-10 år. Utöver detta är bergvärma förnybar energi och därmed miljövänligt.

När du installerar bergvärme kan du dessutom välja till att få bergkyla. Det bygger i grund och botten på samma princip som bergvärme men här nyttjas istället bergets temperatur för kylning. Marken värms då upp, och värmen leds passivt bort till omgivningen. Kylningen kan ske både med och utan kylmaskin.