Utför radonmätning och sanering

Varför behöver du egentligen mäta radon i ditt hem?

Radon är en naturlig radioaktiv gas som kommer från marken. Det är luktfritt, färglöst och smaklöst. Radon kan bli farligt om det inte upptäcks och tas bort på rätt sätt. Radon är den främsta orsaken till lungcancer för icke-rökare.

Människor bör vara medvetna om radon eftersom det kan vara en fara i deras hem utan att de vet det. Det enda sättet att veta säkert om du har radon i ditt hem eller inte, är att testa för det. Radon kan testas genom att använda en kombination av kortsiktiga (24 timmar) och långsiktiga (3 månader) tester för att upptäcka nivåer i ditt hem luft.

Radon är en radioaktiv gas som kan hittas inomhus eller utomhus. Radon kommer in i byggnader från jorden genom sprickor i marken och kan också komma in från vattenledningar. Dessutom kan vissa byggnadsmaterial avge radongas. Det kommer in i dina lungor när du andas och stannar kvar där länge.

Den största oron för radon är dess hälsoeffekter, som är kopplade till en ökad risk att utveckla lungcancer. Världshälsoorganisationen har hävdat att radon är ansvarig för 20% av alla lungcancer i världen.

Är du osäker på om du har radon i ditt hem bör du genast genomföra en radonmätning och vid förekomst av för höga halter en radonsanering.

Dags att renovera kök?

Är det dags att renovera köket är det viktigt att tänka igenom alla moment ordentligt, då det inte alltid är så enkelt att justera när allt redan är klart.

En sak som är värt att fundera på är elektroniken i köket. Det finns många maskiner som underlättar vardagen för den stressade småbarnsföräldern. Tänk över behoven noggrant och se till att det finns utrymme för den teknik ni känner att ni behöver. Det är också skönt att ha vitvaror som inte låter så mycket och som inte heller drar alldeles för mycket el. Är du osäker hur du ska göra, och vilka möjligheter det finns, är det enkelt att ta kontakt med erfaret elföretag som kan hjälpa dig att hitta de mest praktiska lösningarna.

Se även till att få den höjd på bänkar och skåp som blir mest bekvämt att arbete vid. Beroende på längd kanske ni måste ha lite högre eller lägre bänkskivor och likaså höjden upp till överskåpen måste kännas bra. Har du tänkt utföra arbetet själv bör du tänka igenom detta noggrant. Anlitar du en snickare för arbetet är det viktigt att ni har en dialog kring detta innan arbetet påbörjas.

Om du ofta diskar stora plåtar, brickor och skärbrädor kan det vara bekvämt att ha en köksblandare där det går att ta bort munstycket, så att du får en duschfunktion. Det underlättar betydligt under den tråkiga disken.

Arbeta med betong

Betong är mer än det robusta material du kanske tänker på först. För rätt ändamål kan det vara vackert kan enkelt användas till många av de saker du själv kan gjuta. Utöver detta är det är det ett billigt materialet samtidigt som det är mycket slitstarkt.

Viktigt att tänka på när du arbetar med betong är att även om det är ett mycket starkt material måste det ändå förstärkas genom armering om det är större betongprodukt som du ska göra. Problemet är att betong inte tål spänningar i materialet. Detta löser du dock enkelt genom armeringsjärn eller fibrer som du placerar dolt i betongen.

En stor fördel med att forma saker i betong är att det är flytande och då också flexibelt hur du kan forma det. Med rätt form byggd för betongen kan du egentligen ta fram vad du vill. Endast fantasin sätter gränserna för vilka unika produkter du kan göra. Du kan också köpa till färgpigment för att få en roligare färg än den vanliga betonggrå. Ett kilo pigment räcker till 20 kg torrbetong.

För att gjuta i betong behövs inte så jättemycket utrustning. Givetvis måsta du ha någon typ av form att gjuta i. Är det en liten form kan du enkelt blanda betongen i en hink med hjälp av en så kallad visp som du placerar på en borrmaskin. Ska du gjuta större volym är det enklast att hyra en betongblandare för att blanda ihop betongen.

Om du tänker på betong tänker du säkert på en lite sträv och ojämn yta. Om du vill kan du få silkeslena produkter av betong. Se till att börja med till att gjuta mot en glatt yta. Sedan kan du utöver detta polera in vax i betongen. Då får du nästintill en spegelblank yta.

Stort lycka till med ditt betongarbete!

När används en nätstation

Så kallade nätstationer, eller transformatorstationer, används av elbolag för eldistribution. Ofta är det på mellanspänningsnivåerna 12kV, 24kV och 36kV som nätstationer används mest.

Alla ingående komponenter i en nätstation testas och kontrolleras kontinuerligt, så att de följer de standardkrav som gäller. I och med den garanterade säkerheten som finns kring stationerna placeras de ofta på platser som är tillgängliga för allmänheten.

Vanliga nätstationer används ofta för bostäder. Större elkunder som mindre industri och företag kan ofta ha specialanpassade stationer. Lantbruk har ofta något som kallas satellitstationer.

Nätstationer finns som plåtstationer och som betongstationer. Dessutom kan de delas upp i inomhus- och utomhusbetjänade stationer. Skillnaden mellan dessa är att i utomhusbetjänade stationer sker arbetet med dessa utomhus genom olika luckor som öppnas. De inomhusbetjänade stationerna kan de som arbetar gå in i och utföra arbetsuppgifterna inomhus.

kolfiber

Vad används kolfiber till?

Kolfiber är ett lätt och starkt armeringsmaterial som består av tunna dragna trådar av kol, som är vävda eller tvinnade till mattor, vävar eller band. Men vad används kolfiber till? Tillsammans med epoxi-, poly- eller vinylester används det för att tillverka lätta och starka konstruktioner. Det kan röra sig om delar till bilar och båtar, cyklar, fiskespön och fiskerullar, golfklubbor, hockey- och innebandyklubbor, flygplan, helikoptrar, hjälmar, rullbräden, skidor, skidstavar, surfbräden, tennisracketar, vapen och mycket annat.

Om du jämför kolfiber med glasfiber är kolfiber både lättare och styvare men har sämre slagtålighet och används därför ofta tillsammans med aramidfiber. En produkt som kolfiber har blivit populärt i är laminat. Detta tack vare den höga styvhet som kan uppnås. Kolfiberns stora fördel jämfört med metall är att den inte rostar. En nackdel är att sprickbildning kan uppstå mellan olika lager.

Kolfiber används dessutom för att förstärka bärande konstruktioner. Det kan exempelvis röra sig om balkar, bjälklag, väggar, pelare och broar. Materialet används allt flitigare av konstruktörer och byggare och kan förenkla byggprocesser avsevärt.

Kolfiber används även i tillverkningen av vissa typer av mattor för att göra dem mer hållbara.

bergvärme

Bergvärme för maximal komfort

Bergvärme är ett passivt system där värme tas upp ur marken och nyttjas som värmekälla till en värmepump. För att utvinna värmen borras en 100–300 meter djup så kallad energibrunn (beroende på energiuttagets storlek) på din tomt eller mark. Energibrunnen förses sedan med en kollektor som är fylld av köldbärarvätska som cirkulerar och hämtar värme från berget. Ett bergvärmesystem är slutet och kräver därför minimalt med underhåll.

Stora fördelar med bergvärme är att det är tillförlitligt och användarvänligt. Ett sådan system har en livsläng på 50-100 år och då du beroende på tidigare uppvärmningssystem i de flesta fall räknar hem installationen ekonomiskt på 4-10 år. Utöver detta är bergvärma förnybar energi och därmed miljövänligt.

När du installerar bergvärme kan du dessutom välja till att få bergkyla. Det bygger i grund och botten på samma princip som bergvärme men här nyttjas istället bergets temperatur för kylning. Marken värms då upp, och värmen leds passivt bort till omgivningen. Kylningen kan ske både med och utan kylmaskin.